Theo bài viết 6 technologies you should learn this year  một lập trình viên lên hiểu qua về 6 công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2013

1. Apache Hadoop

Công nghệ Apache Hadoop là dự án phát triển phần mềm mã nguồn mở (Open-source Software), giúp cho việc phát triển các hệ thống có tính bền bỉ cao, khả năng mở rộng dễ dàng và phát triển hệ thống phân tán.

Hadoop cho phép xử lý phân tán các tập dữ liệu lớn giữa các máy tính sử dụng mô hình lập trình đơn giản (Simple programming models). Nó được thiết kế để mở rộng từ một máy chủ duy nhất đến hàng ngàn máy khác, mỗi máy có nhiệm vụ thực hiện tính toán và lưu trữ.

Trang chủ: http://hadoop.apache.org/

học lập trình trực tuyến

2. MongoDB

Công nghệ Mongodb nosql

MongoDB là 1 hệ thống CSDL mã nguồn mở được phát triển và hỗ trợ bởi 10gen, là CSDL NoSQL hàng đầu được hàng triệu người sử dụng.
(Đọc thêm: MongoDB, NoSQL là gì?)

Trang chủ: http://www.mongodb.org/

3. Scala


Scala là viết tắt của Scalable Language, có nghĩa là một ngôn ngữ lập trình có khả năng mở rộng. Scala được thiết kế bởi Martin Odersky và nhóm của ông từ năm 2001 tại EPFL.

Scale kết hợp giữa lập trình hướng đối tượng (OOP – Object Oriented Programming) và lập trình hàm (Functional Programming).

Scala là tương thích hoàn toàn với Java. Chương trình Scala chạy trên máy ảo Java (JVM – Java Virtual Machine), có thể sử dụng những thư viện của Java vào trong Scala. Tác giả Spring Framework (viết trên Java) Rod Johson đã tham gia công ty Typesafe, công ty phát triển Play Framework với khoản đầu tư 20 triệu USD. Trang chủ: http://www.scala-lang.org/

4. Node.js

Công nghệ Node.js node js

Node.js là một nền tảng được xây dựng dựa trên Chrome’s JavaScript runtime, giúp cho việc xây dựng ứng dụng web nhanh chóng và có khả năng mở rộng.

Node.js sử dụng mô hình hướng sự kiện (Event-Driven) và Non-blocking I/O, làm cho nó nhẹ và hiệu quả, rất phù hợp với các ứng dụng chủ yếu tập trung vào dữ liệu thời gian thực chạy trên các thiết bị phân tán.

Trang chủ: http://nodejs.org/

5. C/C++ or Assembly

Assembly là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, thường được dùng cho lập trình driver, hệ thống nhúng bậc thấp (Low-level Embedded Systems) và các hệ thống thời gian thực.

Phần nhận định này có vẻ không ổn. Bởi lẽ Assembly chỉ ứng dụng trong một số hoàn cảnh hết sức đặt biệt

6. Git

Công nghệ git github

Git là hệ thống quản lý mã nguồn phân tán (Distributed Source Code Management)

Đọc thêm: Git – Hệ thống quản lý source code