Học viên: Phạm Ngọc Huyền
Lớp: Flutter04
Bài viết được dịch từ : How to Build a Flutter App in 30 Days

Việc phát triển MVP(Minimum Viable Product - hệ thống có vừa đủ các chức năng) nhanh chóng mang lại một lợi ích lớn cho các doanh nhân và công ty - bạn nhận được phản hồi nhanh chóng. Khi bạn biết người dùng nghĩ gì về sản phẩm của mình, bạn sẽ tinh chỉnh sản phẩm tốt hơn rất nhiều và làm cho nó phục vụ nhu cầu của người dùng.

Dưới đây là công thức để phát triển MVP nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Flutter cắt giảm nhiều tháng thời gian phát triển

Flutter và các framework phát triển di động đa nền tảng khác là những công cụ tuyệt vời để tái sử dụng mã.

Flutter cũng hỗ trợ phát triển ứng dụng web, do đó mã có thể được sử dụng lại trong các phiên bản ứng dụng Android, iOS và web.

Theo ước tính của chúng tôi trong các dự án Flutter, Flutter cho phép chúng tôi sử dụng lại khoảng 20% ​​mã cho các phần di động của ứng dụng (iOS và Android) và khoảng 60% cho phần phụ trợ ở định dạng glue-code(là bất kỳ mã đặc biệt nào đóng vai trò là phần mềm trung gian, giúp mã hiện có tương thích với phần mềm hoặc phần cứng hệ thống khác).

Bây giờ làm cách nào để áp dụng các tính năng phát triển của Flutter vào thực hành và xây dựng MVP trong Flutter trong vòng chưa đầy 30 ngày.

Bước 1: Phân tích người dùng cuối

Đầu tiên, hãy phân tích chi tiết và kỹ lưỡng xem người dùng cuối sẽ là ai. Khi bạn biết chính xác ai sẽ sử dụng sản phẩm, bạn có thể tạo một danh sách rất nhỏ các tính năng, được tạo ra theo cách giúp người dùng đạt được mục tiêu của họ.

Ví dụ: điều này có nghĩa là giới hạn số lượng tùy chọn đăng nhập và thiết lập tài khoản.

Ngoài ra, hãy xem xét môi trường đầu tiên mà ứng dụng sẽ được phát hành. Ví dụ: nếu ban đầu đây là sản phẩm nội bộ, hãy giới hạn các tùy chọn đăng nhập ở một và đơn giản hóa việc đăng ký tài khoản. Bạn có thể yêu cầu quản trị viên của ứng dụng chăm sóc người dùng mới thông qua đăng ký địa chỉ email.

Loại bỏ tính năng nhắc mật khẩu hoặc đặt lại mật khẩu. Điều này sẽ làm mất đi nhiều giờ phát triển.

Bước 2: Xem xét việc sử dụng lại mã một cách tự do nhưng có sự chu đáo

Bạn đã từng làm việc với khách hàng trên một ứng dụng khác trước đây chưa? Có lẽ bạn có thể sử dụng lại và tùy chỉnh các phần của mã ở bất cứ nơi nào chúng phù hợp với ngữ cảnh.

Nhưng khi bạn tùy chỉnh các tính năng và tìm cách hạn chế số lượng mã hóa cần thiết, bạn không bao giờ có thể quên khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng.

Việc tái sử dụng và tùy chỉnh các tính năng để phù hợp với một ứng dụng là một chuyện và hoàn toàn khác là thỏa hiệp chất lượng nhằm cắt giảm thời gian phát triển.

Bước 3: Triển khai giao diện người dùng đơn giản, trực quan và có thể lặp lại trên ứng dụng

Để tối đa hóa hiệu quả và giảm thời gian cần thiết để thực hiện các thiết kế lạ mắt, hãy chọn sự đơn giản.

Cách giải quyết mà bạn có thể sử dụng để giảm thời gian phát triển là giảm số lượng trường hợp được phục vụ. Thay vì cho phép người dùng nhập dữ liệu trên cùng một màn hình với nhiều biểu mẫu trường, một màn hình riêng để nhập dữ liệu sẽ xuất hiện. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu cuộn màn hình để truy cập các trường dữ liệu.

Ngoài ra, một màn hình riêng để nhập dữ liệu giúp giảm thời gian phát triển cần thiết để hướng dẫn ứng dụng phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau.

Bước 4: Bỏ qua quá trình đánh giá App Store và Google Play

Nếu ứng dụng bạn đang phát triển là ứng dụng nội bộ thì ứng dụng đó không cần phải trải qua quá trình xem xét trong App Store hoặc Google Play.

Mặc dù quá trình xem xét thường chỉ mất vài ngày nhưng đôi khi các nhà phát triển phải thực hiện các thay đổi, điều này có thể tạo ra thêm nhiều giờ viết mã.

Ngoài ra, việc chuẩn bị ứng dụng cho quá trình đánh giá trên Android hoặc iOS sẽ mất thêm giờ dành cho nhà phát triển.

Bước 5: Gửi sản phẩm và để nhận lại phản hồi

Mục tiêu của phần lớn các ứng dụng dành cho thiết bị di động là xây dựng một ứng dụng hữu ích và đơn giản để xác thực giả định chính.

Bằng cách chỉ tập trung vào các tính năng mang lại giá trị và triển khai các giải pháp thay thế mà không ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sử dụng, bạn có thể xây dựng và gửi ứng dụng để người dùng thử nghiệm trong vòng chưa đầy 30 ngày.

Phát triển MVP nhanh chóng không bao giờ là sự thỏa hiệp về chất lượng

Mặc dù rất có thể xuất xưởng một sản phẩm kỹ thuật số chất lượng trong một tháng, nhưng việc phát triển MVP nhanh chóng không có nghĩa là bạn tập hợp nhiều tính năng lại với nhau và gói gọn nó trong một giao diện người dùng có thể chấp nhận được.

Phát triển MVP nhanh chóng là một hành động cân bằng giữa tư duy kỹ thuật và sáng tạo.

Khi bạn muốn tung ra một sản phẩm và bị thúc ép về thời gian, bạn cần phải thông minh về:

  • Chọn các tính năng trong lần lặp đầu tiên (ít hơn luôn tốt hơn)
  • Lựa chọn phương pháp thao tác dữ liệu trên màn hình để phát triển đơn giản và nhanh hơn
  • Tái sử dụng mã trên các nền tảng và mục đích