Thông cáo báo chí từ HITC, Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao, cơ quan đại diện tổ chức kỳ thi IT Passport, FE và AP tại Việt nam. Techmaster là một trong những đối tác của HITC trong công tác đào tạo, luyện thi, https://fe.techmaster.vn

Hệ thống Sát hạch CNTT do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo và Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thực hiện, được khởi đầu bằng việc thích nghi mô hình chuẩn Kỹ năng CNTT của Nhật Bản vào điều kiện Việt Nam theo sáng kiến “chuẩn kỹ năng chung của Châu Á đối với kỹ sư CNTT” do Chính phủ Nhật Bản đề xuất năm 2000 tại Hội nghị Bộ trưởng ở Chiangmai, Thái Lan.
Trong những năm qua, trong khuôn khổ hợp tác phát triển nguồn nhân lực CNTT giữa Bộ Khoa học & Công nghệ của Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học & Công nghệ đã triển khai thích nghi và xây dựng Hệ thống Chuẩn kỹ năng CNTT của Việt Nam.

Các chuẩn kỹ năng được HITC xây dựng theo mô hình các chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản, trên cơ sở khung kiến thức chung về CNTT, kiến thức chuyên sâu đối với từng loại hình công nghệ kết hợp với các yêu cầu về khả năng và kinh nghiệm làm việc thực tế đối với từng lĩnh vực. Trong số các Chuẩn kỹ năng CNTT được HITC xây dựng có Chuẩn Kỹ năng kỹ sư CNTT Cơ bản (FE) và Chuẩn Kỹ năng Kỹ sư Ứng dụng CNTT (AP - Kỹ năng Kỹ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm SW cũ) và chuẩn Hộ chiếu CNTT (IP) đã được công nhận tương đương với Nhật Bản.
Mỗi năm hai lần vào tháng 4 và tháng 10, HITC phối hợp với Nhật Bản và các nước tham gia tổ chức ITPEC (Hội đồng chuyên môn về Sát hạch kỹ sư CNTT khu vực) tổ chức các kỳ sát hạch kỹ sư CNTT tại Việt Nam. Các kỳ sát hạch này được tiến hành cùng ngày, cùng giờ, cùng đề thi, cùng hệ thống đánh giá với các nước tham gia Hội đồng Chuyên môn về Sát hạch Kỹ sư CNTT khu vực (ITPEC).
Các thí sinh đỗ sát hạch được cấp Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ, có giá trị tương đương với chứng nhận do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp cho các thí sinh tại Nhật Bản và các nước trong khu vực.
Các kỳ sát hạch này nhằm kiểm tra kiến thức và năng lực làm việc thực tế của mỗi thí sinh, là cơ hội tốt để các thí sinh thể hiện khả năng của bản thân qua đó có cơ sở tham gia vào thị trường nguồn nhân lực CNTT theo chuẩn quốc tế.

Kết quả của các kỳ sát hạch CNTT do HITC tổ chức là một " thước đo" quan trọng đánh giá phẩm chất nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam, giúp các doanh nghiệp tuyển chọn được các nhân lực đạt chuẩn quốc tế, các nhà quản lý cơ sở để đánh giá thực trạng về chất luợng nguồn nhân lực nguồn nhân lực CNTT làm cơ sở hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
Chuẩn kỹ năng CNTT do HITC áp dụng triển khai đã được công nhận tương đương với Nhật Bản. Việc đào tạo và sát hạch theo các chuẩn đã được quốc tế công nhận tương đương sẽ đáp ứng được yêu cầu của xã hội và đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục.

Cho đến nay, HITC đã tổ chức thành công41 kỳ Sát hạch CNTT tại Việt Nam trong đó có 33 kỳ thi chung với các nước trong Hội đồng ITPEC với tổng số thí sinh tham đăng ký tham dự 16.000 thí sinh cho các loại hình và gần 3.000 thí sinh đạt kết quả Sát hạch tương đương đương khoảng 22% trên tổng số thí sinh dự Sát hạch CNTT.

Ngày 23/10/2022 tới HITC sẽ tổ chức kỳ sát hạch CNTT lần thứ 42 tại Việt Nam tại 05 Hội đồng Sát hạch Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với tổng số thí sinh đăng ký hơn 380 thí sinh cho 03 loại hình Sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Kỹ sư Ứng dụng CNTT (AP) và Hộ chiếu CNTT (IP).
Sát hạch kỹ sư CNTT theo các chuẩn kỹ năng là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình phát triển nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam trong chương trình hội nhập Quốc tế, đóng góp cho thị trường nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn được công nhận tương đương với các nước trong khu vực và đáp ứng nhu cầu xã hội trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Thông tin thêm xin liên hệ:
Đinh Thị Vân Anh
Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC), Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học & Công nghệ
Tel: 024 63275565, 0912242867
E-mail: vananh@hitc.org.vn
website: http://www.hitc.org.vn