Có những lúc bạn loay hoay với việc khôi phục lại CSDL Postgresql. Bài viết này tôi tổng hợp một số cú pháp khôi phục (restore). Hy vọng nó giúp bạn tra cứu áp dụng được luôn.

Chú ý: bạn cần phải tạo sẵn một database trống trước khi khôi phục. Các ví dụ dưới giả định tên của database là db_name

Khôi phục từ file dump dạng text

$ psql -hostname -p 5432 -U user -d db_name < file.dump

Khôi phục từ file tar

$ pg_restore -h hostname -p 5432 -U user -d db_name file.tar

Khôi phục từ thư mục chứa file restore.sql

psql -h hostname -p 5432 -U user --echo-all --file=restore.sql db_name

Cấu trúc thư mục chứa file restore.sql có dạng như sau

3055.dat  3061.dat  3065.dat  3071.dat  3077.dat  restore.sql
3057.dat  3062.dat  3067.dat  3073.dat  3079.dat  toc.dat
3059.dat  3063.dat  3069.dat  3075.dat  3081.dat

restore postgresql