Việc sử dụng phím tắt (shortcut) thực sự đem lại hiệu quả và tiện dụng, nó giúp thực hiện lệnh hay thao tác nào đó một cách nhanh chóng hơn nhiều so với dùng chuột.

Sau đây là một số phím tắt thông dụng:

Không gian làm việc

Cửa sổ làm việc của XCode chia làm 4 vùng chính bao gồm: Navigator, Editor, Utility và Debug. Trong đó, phần lớn làm việc với vùng Editor, các vùng còn lại chỉ làm việc khi cần thiết. Do đó để lấy thêm không gian làm việc cho vùng Editor, chúng ta có thể ẩn các vùng còn lại và hiện chúng khi cần thiết.

 • ⌘ + 0: ẩn/hiện vùng Navigator
 • ⌘ + ⇧ + Y: ẩn hiện vùng Debug
 • ⌘ + ⌥ + 0: ẩn hiện vùng Utility

Thao tác trên vùng editor

 • ⌘ + ⇧ + O: tìm nhanh file.

Cái này thực sự lợi hại trong trường cần tìm file ảnh trong một dự án lớn, chứa nhiều hình ảnh

Không cần nhớ rõ chính xác tên file. Bạn chỉ cần gõ một vài ký tự trong tên file là được. Ví dụ tìm file HomeViewController, bạn chỉ cần gõ hvc

 • ⌃ + 6: tìm nhanh method

Giả sử bạn cần tìm đến method viewDidLoad, những gì bạn phải làm là ấn tổ hợp phím ⌃ + 6, sau đó gõ vdl.

 • ⌃ + ⌘ + mũi tên lên hoặc xuống: chuyển qua lại file .h và .m
 • ⌃ + ⌘ + mũi tên trái hoặc phải: chuyển đến file trước sau trong lịch sử xem file.
 • ⌘ + /: comment hoặc huỷ comment
 • ⌘ + ⌥ + [ hoặc ]: di chuyển dòng code lên hoặc xuống
 • ⌘ + [ hoặc ]: di chuyển phần code được chọn sang trái/phải 1 tab
 • ⌘ + L: di chuyển đến dòng code được chọn
 • ⌘ + click chuột trái: di chuyển đến nơi định nghĩa method/property
 • ⌥ + click chuột trái: mở document cho method/property
 • ⌘ + F: tìm kiếm trong file đang mở
 • ⌘ + ⌥ + F: tìm kiếm và thay thế trong file đang mở
 • ⌘ + Enter: chuyển về vùng làm việc bình thường
 • ⌘ + ⌥ + Enter: chia đôi vùng làm việc
 • ⌘ + ⇧ + ⌥ + Enter: chia đôi vùng làm việc và kèm diff source code

Thao tác trên vùng Navigator

 • ⌘ + 1: xem file, resource
 • ⌘ + ⇧ + F: tìm kiếm trong project
 • ⌘ + ⌥ + ⇧ + F: tìm kiếm và thay thế trong project
 • ⌘ + ⌥ + J: filter file trong project

Build và run

 • ⌘ + B: build project
 • ⌘ + R: run project
 • ⌘ + ⇧ + K: clean project
 • ⌘ + U: run test

Debug

 • F6: Step over
 • F7: Step into
 • ⌘ + \: Thêm hoặc xoá breakpoint
 • ⌘ + Y: enable hoặc disable tất cả breakpoint
 • ⌃ + ⌘ + Y: Tiếp tục debugger đến breakpoint kế tiếp

Còn phím tắt nào lợi hại nữa thì hãy comment bên dưới nhé 😊. 

Tham khảo khóa học Lập trình di động iOS 3 tháng tại Techmaster - tại đây nhé!

Liên hệ hỗ trợ: Ms Mẫn - 0963023185 (zalo)