Concurrency trong Go: Fan-In pattern

15 tháng 12, 2020 - 572 lượt xem

bài viết trước, chúng ta đã học cách sử dụng pattern Function Return Channel trong lập trình concurrency, và có 1 chút liên tưởng giữa pattern này với việc gọi đồ uống ở quán cafe 🤣 🤣 🤣

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về 1 pattern khác, được phát triển dựa trên Function Return Channel. Đó là pattern Fan-In

 

Có thể hình dung Fan-In pattern bằng hình ảnh dưới đây:

 

Bình luận

avatar
Nguyễn Hàn Duy 2021-03-10 00:34:52.76382+00
+1

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 0 Thích
0