Concurrency trong Go: Function Return Channel pattern

08 tháng 12, 2020 - 382 lượt xem

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về 1 pattern thường được sử dụng khi xử lý concurrency trong Go, đó là Function Return Channel

 

Có thể liên tưởng pattern này đến việc order đồ tại quán cafe:

- Bạn ra quầy gọi đồ

- Nhân viên nhận order và đưa cho bạn một thẻ từ (channel)

- Bạn cầm thẻ từ về chỗ đợi trong lúc 1 nhân viên khác (goroutine) chế biến

- Chế biến xong thì nhân viên chế biến thông báo bằng cách kích hoạt thẻ từ cho nó rung lên bần bật :v (gửi message vào channel)

- Thẻ của bạn rung lên (nhận được message) thì bạn ra lấy đồ

 

Bình luận

avatar
Nguyễn Hàn Duy 2020-12-15 00:24:55.991656+00
+1

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 +1 Thích
+1