Trong video dưới, mình cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách Go triển khai concurrency qua các thành phần:

  • Goroutine
  • Logical Processor
  • Local Run Queue
  • OS thread