Học lập trình Golang ở đâu ?

Hiện Techmaster có triển khai 1 khoá học Golang ngắn hạn 16 buổi x 3 tiếng, giúp lập trình viên đã có nền tảng, lập trình viên đã đi làm sẵn sàng cho những dự án mới, khai giảng vào ngày 21/11/2020: Khoá học lập trình Web - API - Microservice bằng Golang

Liên hệ tư vấn viên để cập nhật thông tin cụ thể nhé : Ms Hương 0382416368/ Ms Mẫn 0963023185


Dưới đây là tổng hợp các bài viết chất lượng về Golang - Iris web framwork trên danh mục blog của Techmaster:

 

 

Golang - Iris Web Framework #1: Cài đặt

Golang - Iris Web Framework #2: Chương trình đầu tiên

Golang - Iris Web Framework #3: Host

Golang - Iris Web Framework #4: Configuration (Cấu hình)

Golang - Iris Web Framework #5: Routing (định tuyến)

Golang - Iris Web Framework #6: Các loại tham số đường dẫn

Golang - Iris Web Framework #7: Tra cứu ngược (Reverse Lookups)

Golang - Iris Web Framework #9: Xử lý lỗi HTTP

Golang - Iris Web Framework #10: Subdomains

Golang - Iris Web Framework #11: Wrap the Router

Golang - Iris Web Framework #12: Override Context

Golang - Iris Web Framework #13: Context Methods

Golang - Iris Web Framework #14: URL Query Parameters

Golang - Iris Web Framework #15: Forms

Golang - Iris Web Framework #16: Model Validation

Golang - Iris Web Framework #17: Cache (Bộ nhớ đệm)

Golang - Iris Web Framework #18: File Server

So sánh 2 framework Gogin và Iris Framework

 

Tại sao chọn Golang?

Golang là ngôn ngữ được phát triển bởi Google, được cộng đồng đón nhận rộng rãi, ứng dụng tốt cho kiến trúc microservice

  • Tốc độ thực thi nhanh gần như C, nhanh hơn Java, C# ở tác vụ giao tiếp http web.
  • Tốc độ benchmark Golang web framework EchoLab Stack, Iris,... nhanh khoảng gấp 4 lần Node.js Express, và tất nhiên là rất nhiều lần PHP.
  • Thích hợp để tạo ra các microservice đóng gói vào container đẩy lên Cloud
  • Ứng dụng trong tiền kỹ thuật số
  • Nhu cầu tuyển dụng cao: Grab, Tiki, VNG, Vin, Fsoft…