Làm đào tạo, đôi lúc giảng viên xa rời, hoặc chậm bắt nhịp với yêu cầu thực tế công việc. Do đó trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ lại phỏng vấn của tôi với nhiều cựu sinh viên Techmaster hiện đã đi làm để xem họ đang làm công nghệ gì. Phỏng vấn được thực hiện qua chat Zalo hoặc email, vì anh em lập trình rất bận rộn

Các câu hỏi như sau:

  1. Em đang làm sản phẩm cho công ty hay gia công cho khách hàng?
  2. Em đang lập trình công nghệ gì?
  3. Dự án em đang làm có kiến trúc kiểu gì? Monolithic App, Microservice, Single Page App, Multiple Page App, Server Side Rendering, Client Side Rendering
  4. Em sử dụng framework nào? jQuery, Vue.js, React.js, Angulars?
  5. Dự án của em dùng quy trình quản lý phần mềm nào? quy trình tự đặt ra, Agile-Scrum, Waterfall
  6. Dự án có tester không? Họ kiểm thử thủ công hay viết mã kiểm thử tự động?
  7. Tháng đầu tiên khi đi làm, em có bị choáng ngợp bởi những yêu cầu mới của công ty không?
  8. Kiến thức học ở Techmaster sử dụng được bao nhiêu % trong công việc hiện tại?
  9. Sau khi đi làm, em có đề xuất cải tiến nội dung đào tạo ở Techmaster để sinh viên ra trường sẽ thuận lợi hơn không?
  10. Khi lập trình dự án thực tế ở công ty, em còn khoảng thời gian nào để học, cập nhật công nghệ mới không?

Nội dung phỏng vấn sẽ liên tục được cập nhật trong vài ngày tới.

Môi trường công ty, luôn có sự khác biệt và cạnh tranh hơn môi trường đào tạo