Swift là ngôn ngữ do Apple tạo ra và nhận được sử ủng hộ lớn từ cộng đồng. Nhất là từ khi nó opensource. Bản thân ngôn ngữ vẫn đang ngày một hoàn thiện, tuy nhiên nó vẫn có một số chỗ vi diệu :3.

1. Int + Double

Giá trị của nó là bao nhiêu nhỉ? Đối với Swift chúng ta có một cách khá hay để tính.

alt text

2. Sử dụng Tuple

Có một vấn đề khi sử dụng tuple, có lẽ nó sẽ sớm được fix trong phiên bản tiếp theo của swift. Hiện tại, bạn có thể tái hiện nó qua tình huống sau:

alt text

Ta gán tuple y = x nhưng y.0 = x.1 (do 2 giá trị này dùng chung định danh). Mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu ta không so sánh x == y, nó sẽ return false. Nguyên nhân là khi thực hiện phép so sánh, x.0 được so sánh với y.0, x.1 so sánh với y.1.

Thú vị phải không :)?

Link bài viết gốc: Những trò troll của swift của tác giả VietHQ