Ngày 6/11/2019 Techmaster khai giảng lớp Python phân tích xử lý dữ liệu

Ngoài ra, lớp còn mới bổ sung thêm một giảng viên Python mới - thầy Lê Quang, cử nhân ngành khoa học máy tính tại Học viện công nghệ Florida - Hoa Kỳ. 

CV của thầy: