Tối thứ 6 ngày 7/6/2019, Techmaster tổ chức Codeathon cho sinh viên.
Thời gian từ 5:00 đến 9:00. Sinh viên nào đang đi làm có thể đến lúc 6:30.
Địa điểm Codeathon: tầng 12A, 48 Tố Hữu, Viwaseen Tower, Nam Từ Liêm.

Lớp Python 8 buổi khai giảng trong tháng 5/2019

Lớp IOS thực tập khai giảng trong tháng 4/2019

Lớp iOS 8 buổi khai giảng trong tháng 5/2019

Sinh viên chủ động mang máy tính. Nội dung codeathon hoàn toàn không đánh đố, thường là những bài tập, dự án mẫu đã giao mà chỉ có một mục đích để sinh viên ôn tập kỹ năng lập trình đã học. Thời lượng cần thiết để hoàn thành nội dung chỉ khoảng 25 phút với lập trình viên có kinh nghiệm, 45 phút với sinh viên đã ôn tập cẩn thận. 120-180 phút với sinh viên mới học lập trình. Hãy chịu khó Google search sẽ có rất nhiều đáp án.