Oracle thông báo :  Eclipe không thể sử dụng Java EE tradeMark 
Nhưng Oracle vẫn cam kết làm việc với nhóm triển khai Jakarta EE và quy trình đặc tả Jakarta EE.

Việc thay đổi Java EE ( Phiên bản doanh nghiệp) sang Eclipse Foundation đã gặp phải một số trục trặc, với việc 
Oracle không cho phép các trademarks đặc tả Java được sử dụng bởi nền tảng trước đó. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành 
cuae Eclipse Mike MilinKpvich vẫn kiên quyết rằng Java EE không chết và Oracle đã không giết nó, như một blog đã đề xuất.

Sau nhiều tháng đàm phán về " good faith( niềm tin tốt)", nền tảng Eclipe và Oracle, chịu trách nhiệm về Java EE đã không đồng ý về điều 
khoản để sử dụng các Java trademarks hiện đang được sử dụng bởi các đặc tả Java EE hoặc để sửa đổi không gian tên gói javax,
một bản tin cuối tuần cho biết. 


Các Java trademarks của Oracle là tài sản của Công ty và Eclipe không có quyền sử chúng. 
Milinkovich đã trích dẫn các ý nghĩa đối với việc triển khai Java cho Doanh nghiệp Eclipe Jakarta về các thông số kỹ thuật thành phần : 

 

  • Các thông số kĩ thuật thành phần của Jakarta EE sử dụng javax pakage namespace có thể được bỏ qua hoàn toàn khỏi thông số kỹ thuật nền tảng Jakarta EE trong tương lai. Javax package namespace có thể được sử dụng trong các thông số kỹ thuật của Jakarta EE nhưng chỉ có thể được sử dụng chỉ vì không có sửa đổi cho phép. Các đặc tả của Jakarta EE tiếp tục sử dụng javax package namespace phải duy trì TCK( bộ tương thích công nghệ ) tương thích với các đặc tả Java EE tương ứng.
  •  Bất kỳ thông số kỹ thuật nào sử dụng javax package backspace sẽ tiếp tục có cùng một vài Java EE container và chứng nhận yêu cầu trước đó.
  • Các nội dung triển khai tuyên bố phải tuân thủ mọi phiên bản thông số kỹ thuật của Jakarta EE bằng cách sử dụng javax namespace để kiểm tra và phân phối các container của các triển khai Java SE được chứng nhận do Oracle cấp phép.
  •  Các thông số kĩ thuật phải được thay đổi từ quy ước đặt tên" Java EE" đến thành quy ước mới " Jakarta EE", bao gồm các từ viết tắt nhưEJB (Enterprise JavaBeans), JPA (Java Persistence API), and JAX-RS (Java API for RESTful Web Services).

 

Khi được hỏi về sự không tương thích nền tảng tiềm năng phát sinh do sự bất đồng với Oracle, Minkovich cho biết các giải pháp cho các vấn đề kĩ thuật này cần được phát triển.

Nhóm làm việc Jakarta EE sẽ khởi động những cuộc thảo luận với cộng đồng ngay có thể. Ví dụ với khả năng tương thích nhị phân có thể đạt được và được caung cấp bằng cách triển khai thông qua công cụ thực hiện sửa đổi bytecode khi xây dựng, thời gian triển khai hoặc thời gian chạy.

Milinkovich dự đoán tương lai đó làm việc vi EE sẽ không sử dụng javax không gian, nhưng chứ không phải một tên như jakarta. Mặc dù thất bại, công việc sẽ tiếp tục di chuyển Java EE để Thực. Milinkovich ý đã có tiến bộ như Oracle đóng góp những Thông dụng chủ, mà đã từng là một hành EE tài liệu tham khảo thực hiện để Thực. Phê chuẩn Jakarta kỹ thuật sẽ có trong nhật Thực giấy phép. Tiếp tục làm việc trên cung cấp một phát hành của Jakarta EE 8 vào cuối năm nay. Ngoài Jakarta EE 8, Jakarta EE 9 được lên kế hoạch. 

Oracle nói nó vẫn còn cam kết để làm việc với những Jakarta EE làm việc, và cả Jakarta EE đặc điểm kỹ thuật để tạo ra quá trình Jakarta EE nền tảng. Nhưng các công ty thừa nhận nó không thể đi tới một thỏa thuận trên nhãn hiệu và sử dụng javax. Nhật thực thừa kế phát triển của doanh nghiệp hành Oracle vào tháng chín, 2017.