Techmaster khai giảng khóa Lập trình di động đa nền tảng React Native 

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Đức Hoàng. Lập trình viên 11 năm kinh nghiệm. Từng công tác tại FPT Software, Vinsofts,...Tham gia diễn giả tại các hội thảo Google Developer Group(GDG), Mobile Day.
 • Khai giảng : 22/05/2019
 • Lịch học : 18h30 - 21h30 | Thứ 4 & Thứ 6.  
 • Học phí : 1.600.000 VNĐ.
 • Link Khóa học : https://techmaster.vn/khoa-hoc/25597/lap-trinh-di-dong-reactnative-8-buoi

React Native là công nghệ được tạo bởi Facebook cho phép các dev sử dụng Javascript để làm mobile apps trên cả Android và iOS với cảm nhận và giao diện native. 

 

Build native mobile apps using JavaScript and React 

 

 •   React Native cho phép bạn xây dựng các ứng dụng di động bằng Javascript.
 •   Nó sử dụng thiết kế như React và cho phép bạn soạn thảo một giao diện người dùng di động phong phú bằng cách sử dụng các thành phần khai báo
import React, {Component} from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';

class HelloReactNative extends Component {
 render() {
  return (
   <View>
    <Text>
     If you like React, you'll also like React Native.
    </Text>
    <Text>
     Instead of 'div' and 'span', you'll use native components
     like 'View' and 'Text'.
    </Text>
   </View>
  );
 }
}

Use native code when you need to

 •    React Native kết hợp hài hòa với các thành phần được viết bằng Swift, Java hoặc Objective -C.
 •    Đơn giản để " drop down to native code" nếu bạn cần tối ưu hóa một vài khía cạnh của ứng dụng.
 •    Bạn cũng dễ dàng xây dựng 1 phần ứng dụng của mình trong react native và một phần ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng code gốc trực tiếp - đó là cách ứng dụng mà Facebook hoạt động. 

 

import React, {Component} from 'react';
import {Text, View} from 'react-native';
import {MapViewComponent} from './your-native-map-implementation';

class CustomMapView extends Component {
 render() {
  return (
   <View>
    <MapViewComponent />
    <Text>
     MapViewComponent could use native Swift, Java, or Objective-C -
     the product development process is the same.
    </Text>
   </View>
  );
 }
}

Don't waste time recompiling

 •  React Native cho phép bạn xây dựng ứng dụng của mình nhanh hơn : 
 •  Thay vì biên dịch lại, bạn có thể tải lại ứng dụng của bạn ngay lập tức.
 •  Với Hot Reloading, bạn thậm chí có thể chạy code mới trong khi vẫn giữ trạng thái ứng dụng của mình.

 

A React Native app is a real mobile app

 

 •     Các ứng dụng bạn đang xây dựng với React Native không phải là một ứng dụng web dành cho các thiết bị di động vì

             +) React Native sử dụng các "UI building blocks" cơ bản giống như các ứng dụng iOS và Android.

 •     Thay vì sử dụng Swift, Kotlin hoặc Java - React Native đặt các "UI building blocks" lại với nhau bằng Javascript và React Native 
   
import React, {Component} from 'react';
import {Image, ScrollView, Text} from 'react-native';

class ScrollingImageWithText extends Component {
 render() {
  return (
   <ScrollView>
    <Image
     source={{uri: 'https://facebook.github.io/react-native/img/header_logo.png'}}
     style={{width: 66, height: 58}}
    />
    <Text>
     On iOS, a React Native ScrollView uses a native UIScrollView.
     On Android, it uses a native ScrollView.

     On iOS, a React Native Image uses a native UIImageView.
     On Android, it uses a native ImageView.

     React Native wraps the fundamental native components, giving you
     the performance of a native app using the APIs of React.
    </Text>
   </ScrollView>
  );
 }
}