Hôm nay tôi sử dụng máy MacOSX 10.14.3 (Mojave), khi tôi tạo ứng dụng Command line và chạy biên dịch thì gặp phải lỗi này

dyld: Library not loaded: @rpath/libswiftCore.dylib problem with new Xcode (10.2)

Vấn đề là hệ điều hành Mojave bị thiếu một thư viện có tên là Swift_5_Runtime_Support_for_Command_Line_Tools.
Để sửa hãy vào https://developer.apple.com/download/more/ để tải về. Sau đó cài đặt sẽ fix được lỗi