Gửi các đồng nghiệp,

Gần đây tôi có cơ hội học hỏi các dòng mã anh em viết. Tôi có một số ý kiến như sau: Framework các em dùng rất chi là hiện đại. Nhưng lỗi các em gặp phải thường rất cũ và kinh điển.

Hiện chúng ta hay dùng React, Vue, Next, Nuxt để gọi lên dịch vụ REST. Thường các đường dẫn đều có chung một base URL. Tuy tôi thấy các em viết đường dẫn tuyệt đối ở khắp nơi. Dẫn đến mỗi lần đổi địa chỉ REST server từ development sang production hay vì nguyên nhân nào đó, việc sửa URL nhiều nơi thủ công và dễ bị xót.
Hãy làm sao để việc đổi base URL chỉ bằng 1 dòng lệnh.

Cần gom các logic Authentication, authorization lại thành một hàm chung - một service chung. Một nhà có quá nhiều cửa, mỗi cửa có hệ thống khóa khác nhau việc bảo trì nâng cấp rất là phức tạp, mệt mỏi.

Khi React, Vue, Next, Nuxt hay ứng dụng mobile gọi vào REST service, các lập trình viên front end đừng quá chờ đợi REST service phải đầy đủ dữ liệu mới code. Việc này khiến cho đội front end và back end dính chặt vào nhau (tightly coupling).

Tốt nhất là front end chủ động đi trước, tự tạo dữ liệu giả lập tại chỗ hoặc đặt ở một REST service giả lập không cần kết nối CSDL nào đó. Khi khách hàng hay product owner nhìn sớm được giao diện, họ sẽ đối chiếu với nghiệp vụ trực quan hơn, sớm đưa ra quyết định điều chỉnh sớm. Việc này tiết kiệm chi phí rất nhiều so với việc xây đập sản phẩm ở các phút cuối. Một lập trình viên front end hiệu quả hãy làm ứng dụng giả các giống thật càng tốt mà không cần thằng back end. Bạn sẽ đưa ra cấu trúc dữ liệu trả về cho bọn back end. Như vậy tốt hơn nhiều việc bạn vừa chịu sức ép từ khách hàng vừa phải tự hiểu xem mớ dữ liệu thằng back end trả về là gì...

Sau cùng việc lập trình nếu làm đúng là công việc mang lại cảm hứng, hạnh phúc. Nếu thấy các lỗi 404, 405... gì đó, cứ bình tĩnh tìm hiểu mã lỗi. Thường thì hệ thống lặp lại một số hữu hạn các mã lỗi. Ghi chú cẩn thận nguyên nhân gây lỗi và cách sửa vào nơi nào dễ tìm lại để sau gặp lỗi có phương hướng xử lý.