Bạn đang phát triển website trên nền tảng NodeJS? Có thể bạn đã từng gặp trường hợp bạn chạy website của mình lên, nghỉ ngơi ăn uống, đánh một giấc ngủ, sau đó truy cập vào website thì máy chủ báo lỗi từ chối dịch vụ do không thể kết nối hoặc một lỗi nào đó khác, bạn vội vã xem xét tình hình thì thấy một số dữ liệu đã bị mất hoặc khởi động lại hệ thống mà mọi thứ lại chạy bình thường. Khi đó vấn đề xảy ra do đâu? Làm thế nào để hệ thống không bị như vậy nữa? Những câu hỏi đó trở nên cấp thiết và luôn xoay vần trong trí óc bạn. Giải pháp cho bạn là sử dụng một hệ thống quản lý (monitoring system) máy chủ.

Học lập trình web Nodejs hiệu quả

Một hệ thống quản lý hiệu suất sẽ cho phép bạn nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động của server, mức hao tốn RAM, CPU, lưu lại các lỗi hệ thống và nhiều thông số khác. Trong bài viết này, bạn sẽ được giới thiệu về Keymetrics, cách sử dụng Keymetrics kết hợp với pm2 để giám sát hệ thống NodeJS của bạn.

Để sử dụng Keymetrics thì bạn cần chạy NodeJS server của bạn bằng pm2. Nếu chưa biết đến pm2, bạn có thể xem cách cài đặt và sử dụng tại https://github.com/Unitech/pm2

Đăng ký tài khoản trên Keymetrics

Học lập trình NodeJS trực tuyến

Tạo bucket mới

Học lập trình web trực tuyến


Học lập trình web căn bản nâng cao

Liên kết pm2 với Keymetrics

Học lập trình web trực tuyến căn bản


tại server của bạn, chạy dòng lệnh mà Keymetrics đưa ra:

$ pm2 interact v0k158syntdkrmf qky9iy4lwmxi8db

Và kết quả bạn sẽ có thể kiểm soát tình trạng máy chủ của bạn, nhận các thông báo lỗi một cách tiện lợi. Một số màn hình quản lý của Keymetrics:

Học lập trình web xin việc làm

 

Học lập trình web không khó

Học lập trình web ở đâu tốt nhất?

 

Học lập trình web hiệu quả nhất