Chú ý: sau lớp Postgresql, Techmaster tổ chức lớp học quản lý mã nguồn bằng Git. Bạn nào đăng ký lớp Postgresql nhưng không đi hoặc không làm đủ bài tập thực hành sẽ không đủ điều kiện tham gia lớp Git. Link tải bài giảng buổi 1

Các bạn chú ý này. Buổi 2 sẽ khó hơn. Buổi 3 sẽ thực hành liền trong 5 tiếng. Bạn nào vượt qua 3 buổi thành công sẽ nhận được chứng chỉ Postgresql căn bản do Techmaster chứng nhận

Học lập trình trực tuyến

Hiện nay do nhu cầu lập trình kết nối CSDL ở bất kỳ khóa học nào tại Techmaster cũng có. Do đó Techmaster sẽ tổ chức đào tạo tập trung về lập trình, thiết kế, truy vấn dữ liệu trên công nghệ Postgresql. cho học viên đang học tại Techmaster.

Thời gian học:
1- Thứ 4, 1/4/2015 từ 6:30 đến 9:30 tối. Thực hành + lý thuyết.
2- Thứ 6, 3/4/2015 từ 6:30 đến 9:30 tối. Thực hành + lý thuyết
3- Chủ nhật ngày 12/4/2015 từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều. Code camp

Địa điểm học:
Phòng lab tầng 1 và tầng 4, số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà nội
Máy MacOSX. Học viên có thể chủ động mang máy bất kỳ hệ điều hành nào, miễn đã cài sẵn Postgresql 9.4

Đối tượng học viên:
1- Học viên lớp iOS 28
2- Học viên lớp Android 7, 8
3- Học viên lớp Java 9 
4- Học viên lớp Ruby On Rails 01

Cách và mẫu đăng ký (số lượng chỗ ngồi: 13 phòng 1 và 11 phòng 2. Tổng cộng 25 chỗ, danh sách học viên đăng ký ở dưới trang này)
1- Ghi rõ họ và tên, email, di động. Học lớp nào do thầy nào dạy.
2- Gửi đến cuong@techmaster.vn

Học lập trình trực tuyến tốt nhất

Nội dung học:
1- Tạo bảng để mô hình một tập đối tượng trong thực tế. Các kiểu dữ liệu cơ bản.
2- Sự dư thừa dữ liệu và phương pháp chuẩn hóa: 1-N, 2-N, 3-N qua các ví dụ
3- Quan hệ một - nhiều: Primary Key, Foreign Key
4- Đánh chỉ số: Index
5- Câu lệnh truy vấn: SQL Query - Join
6- Câu lệnh tổng hợp dữ liệu: Aggregation
7- Đề tài nâng cao: lập trình function, stored procedure, kiểu dữ liệu JSON, XML trong Postgresql
8- Phân quyền truy cập, kiểm soát hoạt động của Postgresql

Cách học:
1- Techmaster cung cấp sẵn hướng dẫn thực hành từng bước
2- Học viên phải tự cài Postgresql vào máy laptop tại nhà, hoặc đến phòng lab Techmaster cài trước khi buổi học diễn ra
3- Tại buổi, sẽ từng bước thực hành, hỏi đáp

Sách tham khảo:
1- Seven Databases in Seven Weeks
2- Postgresql Cookbook
3- Postgresql Tutorial

Danh sách học viên đăng ký (liên tục cập nhật để chốt sĩ số)
1- Nguyễn Mạnh Cường - Java 09
2- Hoàng Vũ Hưng - Java 09
3- Nguyễn Trung Tuyến - Rails 01
4- Lê Xuân Khánh - Android 08
5- Trần Thị Quỳnh Nga - Java 09
6- Đinh Văn Vũ - Android 08
7- Bùi Trung Tín - iOS 28
8- Đặng Đức Vinh - Rails 01
9- Nguyễn Huy Chiến - Android 08
10- Bùi Xuân Quang Vinh - Java 09
11- Lâm Đức Trung - Java 05
12- Đặng Việt Anh - iOS 28
13- Trương Trọng Thể - iOS28
14- Lê Nguyên Pháp- Java 09
15- Nguyễn Văn Huynh - Java 09
16- Phạm Anh Sơn - Java 09
17- Nguyễn Sỹ Tùng - iOS 28
18- Lê Xuân Khánh - Android 08
19- Nguyễn Đăng Khiêm - Java 05
20- Nguyễn Hoàng Hải - iOS 28
21- Lê Trí - iOS 28
22- Vũ Công Hiếu - Android 08
23- Phan Vũ Hùng - iOS 28

-------------- Trung tâm khóa sổ danh sách tại đây ---------------------