Lê Đình Quang

Lê Đình Quang

- Tốt nghiệp Cử nhân khoa học máy tính tại Học viện công nghệ Florida, Mỹ.

- 2 năm lập trình Matlab, C, các bài toán trí tuệ nhân tạo, mạng neural network.

- 3 năm lập trình C++, công ty Optimi, tập đoàn (Ericsson) - Mỹ.

- 3 năm quản lý dự án phần mềm theo Agile, ứng dụng trên AutoCAD, C++/C#,...

- Đang dạy Python, DataSciences, Machine Learning,...