Lương Minh Đức

Lương Minh Đức

- 4 năm kinh nghiệm lập trình Web Frontend, từng làm Frontend developer tại một tập đoàn Nhật Bản.

- Giảng viên các học phần Frontend tại Techmaster Vietnam.

- Từng có hơn 2 năm sinh sống và làm việc tại Anh Quốc.

- Tôn chỉ sư phạm: "Người học phải kiếm được việc làm tốt".