Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

- Tốt nghiệp loại giỏi đại học Kinh tế Quốc Dân.

- 2,5 năm thạc sỹ đại học Northampton Anh Quốc.

- 1 năm làm phân tích tài chính cho Toyota, Nhật Bản.

- 1 năm làm kiểm toán thuế cho tập đoàn Ernst and Young, Hoa Kỳ.

- Thực tập Techmaster 6 tháng.

- Vice team leader Web team tại Acazia.

Các khóa học của giảng viên