Nguyễn Quang Điệp

Nguyễn Quang Điệp

- Đang công tác tại Samsung R&D Việt Nam.

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm.

- Giảng dạy các lớp Android tại Techmaster Vietnam.

Các khóa học của giảng viên