Phạm Tiến Thành

Phạm Tiến Thành

- Chuyên gia database CNTT Ngân Hàng Dầu Khí.

- Giảng viên quản lý dự án PMP 2020

- Giảng viên luyện thi chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản Fundamental Engineering