Tào Thúy Quỳnh

Tào Thúy Quỳnh

- Giảng viên khóa đào tạo lập trình di động dài hạn.

- 2 năm kinh nghiệm lập trình di động iOS - Android.

- Giảng dạy các khóa iOS Swift, Flutter, React Native tại Techmaster Vietnam.