Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Chiến Thắng

- Thạc sỹ CNTT Viện Đại Học Mở Hà Nội.

- Giám đốc Ngân hàng điện tử SHB.

- Founder của Mì AI Blog, blog chia sẻ kinh nghiệm học AI, Deep Learning, Object Detection, NLP…