Lê Văn Dũng

Lê Văn Dũng

- Giảng viên điện tử tin học, tu nghiệp tại Nhật Bản và Úc.

- Giảng dạy các lớp Stem - Arduino tại Techmaster Vietnam.