Đặng Quang Huy

Đặng Quang Huy

- 7 năm kinh nghiệm lập trình web.

- Trưởng nhóm phát triển công nghệ web Techmaster Vietnam.

- Phụ trách đội gia công phần mềm Freelancer FreeSkyTeam.

- Giảng viên Web Frontend: HTML CSS JS, WordPress, ReactJS, Vue.js, Angular, an ninh mạng,...