Trịnh Minh Cường

Trịnh Minh Cường

- Trên 22 năm kinh nghiệm, Microsoft Technology Evangelist, làm hơn 60 dự án phần mềm trong và ngoài nước.

- Giảng viên khóa học : IOS, Golang, Docker, Python, C++, Node.js, Linux.

- Đã từng làm việc tại Microsoft Vietnam, HarveyNash Vietnam, Fujitsu Vietnam, Trivision và Pacific R.I.M.