Cao Thanh Hà

Cao Thanh Hà

- Thạc sỹ vật lý điện tử đại học Pohang, Hàn Quốc.

- Từng là Chuyên gia kiểm thử - phân tích mạch điện Samsung.

- Kỹ sư nghiên cứu - triển khai Machine Learning VCCorp.

- Hiện đang là Kỹ sư AI Cao cấp tại VNPT-IT.

Các khóa học của giảng viên