Java căn bản
Tư vấn viên: Đức Thịnh Email: thinh@techmaster.vn Số điện thoại: 0987273764

Khoá học “Java căn bản” 16 buổi dành cho người mới bắt đầu học lập trình. Nó được thiết kế dễ hiểu, trực quan, gồm nhiều ví dụ code minh hoạ ngắn phù hợp với mọi đối tượng học viên nhập môn lập trình.

 1. Ngôn ngữ phổ biến số 1 thế giới trong nhiều năm, hiện đứng sau Python. Được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng làm ngôn ngữ lập trình dạy cho sinh viên.
 2. Có 3 tỷ thiết bị Android trên thế giới chạy ứng dụng viết trên Java.
 3. Có thể lập trình ứng dụng di động Android, desktop JavaFX hay Web application.
 4. Được nhiều tập đoàn, công ty tin dùng vì độ ổn định – mức độ sẵn sàng của lập trình viên.

Sau khi tốt nghiệp hoàn thành đồ án Java căn bản, bạn sẽ học khoá Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật . Đây là khoá học chuẩn bị kiến thức thường được phỏng vấn khi xin việc tại Google, Facebook, Microsoft và nhiều công ty tin học hàng đầu Việt Nam.

Yêu cầu

 1. Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể tham gia học lớp căn bản này
 2. Kỹ năng sử dụng vi tính căn bản.
 3. Laptop có kết nối internet và hiểu biết cơ bản về hệ điều hành

Chú ý

Khoá học được thiết kế ngắn trong 16 buổi với mục đích để học viên làm quen với lập trình, tư duy logic, cảm thấy tự tin để tiếp tục học sâu hơn. Đây cũng là học phần nhỏ trong Lộ trình đào tạo Web Full-stack developer sử dụng Java Spring Boot

Giáo trình
0. Java cơ bản 1
 •  Giới thiệu về Java207
 • Đặc tính và các nền tảng của Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java sử dụng Visual Studo Code
 • JVM và Bytecode
 • Tạo chương trình Java đầu tiên bằng IntelliJ, cấu trúc chương trình Java
 • Biến (Variables)
 • Kiểu dữ liệu (Types)
 • Ép kiểu đối với kiểu dữ liệu nguyên thủy
 •  Hằng số (Constant)213
 • Toán tử trong Java
 •  Lớp Math723
1. Java cơ bản 2
2. Java cơ bản 3
3. Java cơ bản 4
4. Giới thiệu về OOP
5. Tính đóng gói & tính kế thừa
6. Tính trừu tượng & tính đa hình
7. Thực hành OOP
 • Thực hành
8. Interface
9. ArrayList
10. Collections
12. Generics
13. Lambda Expression & Functional Interface
14. Annotation
16. Multithreading
17. Đọc ghi file Excel
19. Clean Coding
20. JUnit 5
 • Java testing framework
 • Annotations
 • Assertions
 • AssertJ
 • Object Assertions
 • Array Assertions
 • Strings Assertions
 • Numbers Assertions
 • Map Assertions
 • Throwable assertions
 • Class Assertions và miêu tả Assertions
21. Java JDBC
 • JDBC là gì?
 • Ví dụ với JDBC: Tạo Connection
 • Ví dụ với JDBC: Sử dụng JDBC API để truy vấn dữ liệu
 • Ví dụ với JDBC: PreparedStatement
 • Ví dụ với JDBC: Thêm dữ liệu
 • Ví dụ với JDBC: Cập nhật dữ liệu
 • Ví dụ với JDBC: Xoá một bản ghi
Danh sách các lớp học
 1. Java căn bản

  Học phí: 5,000,000đ

  Hình thức học: Phòng lab

Giảng viên
Bùi Bá Trường
Bùi Bá Trường
Java developer
Bùi Hiên
Bùi Hiên

- Lập trình viên Fullstack tại Techmaster Việt Nam

- Giảng viên các khóa lập trình ngắn hạn, dài hạn của Techmaster