Quy định

Quy định đối với các học viên đăng ký học tại Techmaster

Bản quyền tài liệu giảng dạy

 • Toàn bộ nội dung đào tạo bao gồm bài giảng slide, mã nguồn minh họa, video,...thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của Techmaster và giảng viên trực tiếp làm ra đồng sở hữu.
 • Thời gian xem tài liệu khóa học vĩnh viễn.
 • Học viên không được phép chia sẻ, phát tán dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý của Techmaster. Ngoại lệ, mã nguồn mẫu được phép tái sử dụng cho mục đích công việc và thương mại.
 • Với các mã nguồn Techmaster mở công khai, việc sử dụng sẽ tuân thủ theo giấy phép cụ thể trong từng dự án.
 • Tại một thời điểm, một tài khoản chỉ được phép truy cập từ một địa chỉ IP. Vi phạm điều này sẽ bị nhắc nhở và có thể dẫn đến ban nick trong thời gian 1 tuần đến 1 tháng
 • Video, slide bài giảng, quiz được Techmaster cung cấp trực tiếp trên web site, không thể download. Techmaster đảm bảo chất lượng đường truyền để học viên thoải mái khi xem với đường truyền Internet phổ thông. Mọi hành vi cố ý tải về, tấn công hệ thống nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo các cấp độ sau:
  • Cảnh cáo
  • Xóa tài khoản học viên, không hoàn lại học phí
  • Truy tố trước pháp luật vì hành vi xâm phạm bản quyền và tấn công mạng

Hoàn trả học phí nếu học viên không hài lòng

 • Học viên học khóa học offline học buổi đầu tiên nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy sẽ được hoàn lại 100% học phí đã đóng.
 • Học viên học khóa học online trong vòng 4 ngày kể từ lúc kích hoạt khoá học, nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy có thể email yêu cầu hoàn lại 100% học phí đã đóng.

Techmaster không hoàn lại học phí trong trường hợp sau đây:

 • Sinh viên vô kỷ luật, đi muộn hoặc thường xuyên nghỉ không phép.
 • ​Sinh viên thực tập bị tai nạn: gẫy chân, tay, tổn thương não, mắt không thể tiếp tục thực tập được hoàn lại học phí. Yêu cầu có kết quả, xét nghiệm và phim chụp của bác sỹ.

Kỷ luật lớp học thực hành offline

 • Nếu nghỉ học, hoặc đi muộn cần email, nhắn tin, gọi điện xin phép giảng viên.
 • Nghỉ quá 3 buổi hoặc không làm bài tập quá 3 buổi mặc nhiên xuống lớp. Techmaster không đảm bảo việc làm cho học viên nghỉ và không làm đủ bài tập nhiều buổi.

Bảo lưu

 • Học viên có việc cá nhân, việc gia đình xin nghỉ học thì có thể bảo lưu trong vòng 6 tháng. Khi quay lại học sẽ học tiếp cùng với lớp sau.

Cấp bằng

 • Đối với lớp học online mô hình Flip Learning, bằng sẽ được cấp khi học viên vượt 75% số điểm tuyệt đối của khóa. Bằng sẽ được lưu trữ trực tuyến và có thể công khai trên Internet theo yêu cầu của học viên.
 • Đối với lớp học offline, học viên sẽ phải có chứng nhận từ giảng viên trực tiếp giảng dạy và bảo vệ đồ án môn học thành công.

Bảo vệ quyền riêng tư

 • Techmaster chỉ sử dụng email của học viên để thông báo về tiến độ lớp học mà học viên đăng ký. Chúng tôi có thể gửi thông tin giới thiệu về khóa học liên quan tới khóa học mà học viên đăng ký.
 • Techmaster đảm bảo mật tất cả thông tin giao dịch trực tuyến sử dụng giao thức SSL.
 • Học viên có thể chọn để không nhận các email giới thiệu khóa học liên quan.
 • Techmaster không chia sẻ email, điểm số của học viên cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của học viên.
 • Trường hợp học viên do công ty cử đi học, Techmaster phải cung cấp kết quả học tập cho công ty chủ quản.