Khai giảng (3 lớp)

Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)

21 Tháng 2

Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
11,900,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)

24 Tháng 2

Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
17,500,000 VNĐ
Lộ trình Flutter 5 tháng

5 Tháng 3

Lộ trình Flutter 5 tháng
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
8,750,000 VNĐ