Địa chỉ

Cơ sở 1 (học viên đăng ký học trực tiếp đến cơ sở 1)
Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà nội, Việt nam.
Chú ý: trước ngõ là trạm xăng duy nhất trên đường Nguyễn Đình Chiểu, các bạn đi thẳng vào trong ngõ. TechMaster nằm ở nhà thứ 2, bên phải, tính từ cuối ngõ. Nhà nào trồng nhiều cây, hoa chính là Techmaster. Gửi xe trong bãi gửi xe trong công viên Thống Nhất. Giá vé gửi xe: 5,000 VND

TechMaster Gate
Trụ sở chính: trước cửa trồng nhiều hoa
 

Các bạn luôn được chào đón