Danh sách khách hàng - đối tác của TechMaster

Khách hàng, đối tác của Techmaster là những công ty phần mềm cử nhân viên đi học tại TechMaster và các trường đại học, cao đẳng có sinh viên theo học tại TechMaster.
TechMaster cam kết đảm bảo việc làm tốt cho học viên bảo vệ tốt nghiệp thành công tại TechMaster.

Khách hàng Dịch vụ
 Tập đoàn Viettel  Cử 16 trưởng nhóm, lập trình viên kinh nghiệm học các khóa học Apple iOS số 17, 18 và Windows Phone8 03 tháng 9-12/2013
 FPTSoftware  Cử 11 trưởng nhóm, lập trình viên kinh nghiệm đi học khóa học lập trình ứng dụng Apple iOS
 AddOn Development  Thuê dịch vụ nâng cấp, triển khai Microsoft Team Foundation Server 2010 quản lý quy trình phát triển phần mềm
 Vietsoftware International  Thuê dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc ứng dụng trên nền tảng Microsoft. 2 nhân viên học Apple iOS
 Nokia Vietnam  Hợp tác cùng Nokia Việt nam và Microsoft Vietnam tổ chức “Ngày sáng tạo ứng dụng Windows Phone” và khóa đào tạo lập trình viên Windows Phone đầu tiên tại Hà nội.
 Trung tâm tin học hàng không Việt nam  Cử 3 lập trình viên học khóa lập trình Apple iOS
 TinhVan  Cử 7 lập trình viên đi học khóa học lập trình ứng dụng Apple iOS
 Hyperlogy  Cử 3 lập trình viên đi học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL Microsoft SQL Server 2008R2, 2 lập trình viên đi học khóa học lập trình ứng dụng Android, 1 lập trình viên đi học khóa học lập trình ứng dụng Apple iOS
 Bravo Vietnam  Cử 5 lập trình viên đi học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL Microsoft SQL Server 2008R2
 Time Universal  Cử 2 lập trình viên đi học khóa học Apple iOS
 TamTay.net  Cử 2 lập trình viên đi học khóa học Apple iOS, tuyển dụng thêm 1 học viên tốt nghiệp khóa iOS số 2
 SoCom  Cử 1 lập trình viên đi học khóa học Apple iOS
 StarCom  Cử 2 lập trình viên đi học khóa học Apple iOS
 AddOn Development  Cử 24 lập trình viên, trưởng nhóm đi học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL Microsoft SQL Server 2008R2
 Interpol Vietnam  Cử 10 kỹ sư hệ thống IT đi học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL Microsoft SQL Server và cấu hình Linux RedHat – PostFix
 Ngân hàng VBBank  Cử 6 lập trình viên, kỹ sư IT đi học khoá “Lập trình ứng dụng trên SharePoint 2010
 TienPhong TF  Cử 6 kỹ sư hệ thống IT đi học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL Microsoft SQL Server và cấu hình Linux RedHat – PostFix
 AppOTA  Cử 3 lập trình viên đi học khóa học  Apple iOS và 1 lập trình viên Windows Phone
 VCCorp  Cử 1 nhân viên đi học khóa học lập trình Windows Phone 7
 Viettel  Cử 1 nhân viên đi học khóa học Apple iOS, 2 nhân viên học Android
 VDCOnline  Cử 3 nhân viên đi học khóa học Apple iOS, 2 nhân viên học Android
 TaoViet  Cử 4 nhân viên đi học khóa học Apple iOS, tuyển dụng trực tiếp thêm 4 học viên khóa học Apple iOS
 Mobix  Cử 3 nhân viên đi học khóa học Android
 SetaCinq  Tuyển dụng 3 học viên tốt nghiệp khóa học Apple IOS của TechMaster
 MVCorp  Tuyển dụng 2 học viên tốt nghiệp khóa học Apple iOS của TechMaster
 VinaPay  Tuyển dụng 1 học viên tốt nghiệp khóa học Apple iOS của TechMaster
 Nhật Cường Mobile  Cần tuyển 3 học viên tốt nghiệp khóa học Apple iOS từ TechMaster, giảm giá cho học viên TechMaster mua thiết bị di động để thực hành
AirMekong  1 kỹ sư IT học khóa học tối ưu hiệu suất CSDL SQL Server 2008R2
iService  1 trưởng nhóm phòng phần mềm
USOL Vietnam  2 lập trình viên học khóa học iOS
IFI Solutions  1 lập trình viên học khóa học iOS
Nomovok Phần Lan  1 lập trình viên học khóa học iOS
 Một số khách hàng không cho phép chúng tôi chia xẻ thông tin về dự án đã và đang làm theo thỏa thuận Không tiết Lộ – NDA
Các trường đại học, cao đẳng Số lượng sinh viên
 FPT University  > 20 sinh viên học các khóa học Apple iOS, Android. 1 đã tốt nghiệp và thành lập nhóm gia công, phát triển Apple iOS, iPrevious. 4 chưa tốt nghiệp nhưng đã có việc làm.
 Đại học Bách Khoa Hà nội  > 30 sinh viên học các khóa học Apple iOS, Android. Nhiều sinh viên đã có việc làm khi chưa ra trường.
 FPT Aptech  > 20 sinh viên. 2 đã tốt nghiệp và có việc làm.
 Hanoi Aptech  > 20 sinh viên. 3 đã tốt nghiệp và có việc làm.
 Đại học công nghiệp Hà nội  6 sinh viên, đã có việc
 Đại học sư phạm  1 sinh viên, đã có việc
 Đại học Thành Tây  2 sinh viên, đã tốt nghiệp và làm việc tại Tinh Vân Outsourcing
 NIIT  5 sinh viên, hiện làm trưởng nhóm dự án Apple iOS
 Đại học xây dựng  1 sinh viên, hiện làm cho Socom
 RMIT, GreenWich  3 sinh viên, hiện đang thực tập tại TechMaster
 …  và còn nhiều nữa, chúng tôi chưa kịp thống kê cụ thể

Các dự án phát triển ứng dụng di động cho khách hàng trong và ngoài nước sẽ được cập nhật khi có sự đồng ý của khách hàng.

6130-000261