Phạm Đình Khánh/

Phạm Đình Khánh

- Lập trình viên DeepLearning tại VinGroup.

FREE