Đào Văn Đức/

Đào Văn Đức

- Kinh nghiệm hơn 3 năm startup về app và game trên mobile.

- 4 năm giảng dạy lập trình tại VTC Academy.

- Đã từng lập trình mobile app (Windows Phone), game Unity, Web, IoT,...

- Phụ trách giảng dạy lập trình căn bản tại Techmaster Vietnam: C, C#, Java, SQL, Networking,...

FREE