Trịnh Minh Thúy/

Trịnh Minh Thúy

- Trưởng nhóm đào tạo Java Spring Boot tại Techmaster Vietnam.

- Giảng viên lớp lập trình Java, Java Spring Boot, Golang web.

- 2 năm kinh nghiệm lập trình Golang tại Techmaster Vietnam.

FREE