Nguyễn Thành Long/

Nguyễn Thành Long

- Kinh nghiệm 4 năm lập trình Flutter Mobile, Golang Web, Docker, DevOps,...

- Tham gia triển khai nhiều kiến trúc ứng dụng monolithic, microservice, thành thạo docker swarm,…các công cụ CI/CD trên nền tảng docker như: Gitlab CI, Drone CI, Jira Bitbuckit Bamboo.

- Từng làm việc với cả mobile và web server, có kinh nghiệm trong triển khai và quản lý hệ thống.

- Giảng viên đào tạo tại Techmaster Vietnam.

FREE