Nguyễn Đình Cường/

Nguyễn Đình Cường

- 12 năm kinh nghiệm lập trình trên nền tảng php đặc biệt làm việc với framework joomla và Laravel.

- Kinh nghiệm sư phạm tốt với nhiều dự án đặc biệt như : Xây dựng ứng dụng đặt xe taxi, đặt đồ ăn, đặt tài xế xe ôm, tính năng chuyển hàng trên app ứng dụng dành cho android và ios,...

FREE