user-avatar

Ngô Lê Nhật Minh

Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường University of Queensland Kinh nghiệm 4 năm lập trình nhúng cho sản phẩm UAV của Viettel Kinh nghiệm 2 năm quản lý dự án phần mềm tại công ty công nghệ cao KAT Chuyên môn về lĩnh vực clean code, clean architecture and software development

0
0

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""