user-avatar

Phạm Trần Vĩnh Thế

Mình là lập trình viên iOS, đã từng làm việc với các dự án thương mại điện tử trên nền tảng mobile.

2
2691

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +