Tác giả : Cao Tiến Đạt
Email : tiendat772001@gmail.com
Số điện thoại : 0975804410

CSS preprocessor là gì?

Theo như mình tìm hiểu được thì CSS Preprocessors là ngôn ngữ tiền xử lý CSS. Nó có nhiệm vụ logic hóa mã CSS sao cho gần giống với ngôn ngữ lập trình. Việc viết CSS Preprocessors mang lại một số lợi ích sau:

 • Tiết kiệm thời gian viết CSS.
 • Dễ dàng bảo trì và phát triển.
 • Có tính linh hoạt và tái sử dụng cao.
 • Các tập tin, đoạn mã CSS được tổ chức, sắp xếp một cách rõ ràng.
  Trong bài viết hôm nay, mình lựa chọn nói về SASS và SCSS. Vì sao ư? Đơn giản là vì ở chỗ mình làm mọi người sử dụng SASS thôi. Giờ thì cùng đi tìm hiểu xem nó có gì hay mà lại trở nên phổ biến như vậy nhé.

SASS syntax (Syntactically Awesome StyleSheets)

Cú pháp thụt lề của SASS kế thừa từ người anh cả Haml (được viết lên bởi những lập trình viên Ruby). Bởi vậy, cú pháp của SASS sẽ khá giống với Ruby khi không hề sử dụng những dấu ngoặc nhọn {}, dấu chấm phẩy ;.

Điều này sẽ khiến các bạn hay quên, thiếu đóng ngoặc hay ; thích thú, nhưng tin tôi đi, code sẽ khá là khó đọc hiểu nếu như bạn là newbie. Và 1 điều nữa, nó là ngôn ngữ xử lý CSS nhưng cú pháp là khác xa với CSS.

 • Quy tắc xếp chồng (Nested Rules)
 • Sử dụng biến (Varibles)
 • Quy tắc Kế thừa
 • Quy tắc Mixin

Và nhà phát triển hiểu được điều đó, phiên bản thứ 3 của SASS (Sassy CSS) đã cải tiến cú pháp để thuận tiện cho người dùng hơn. Và chúng ta bắt đầu có SCSS.

SCSS syntax (Sassy CSS)

Cú pháp của SCSS dựa trên cú pháp của CSS, bắt đầu sử dụng{};như CSS, không còn quá quan trọng việc thụt lề hay các khoảng trắng.

Vì là bản cập nhật sau, nó tập hợp những thứ tốt nhất của đàn anh đi trước. Những gì có trong CSS thì cũng có trong SCSS. Và quan trọng hơn, SCSS cũng sở hữu những tính năng tuyệt vời của SASS.

Và hãy cũng xem những ví dụ sau để thấy những tính năng của SASS được dùng như thế nào trong SCSS nhé:

Ví dụ một file CSS:

.hinh-vuong {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  box-shadow: 1px 1px 1px 1px #bf0000;
 }
 .hinh-vuong .mau-chu {
  size: 14px;
  text-align: center;
 }
 .hinh-vuong .mau-chu .dong-1 {
  color: #bf0000;
  text-align: left;
 }

Quy tắc xếp chồng (Nested Rules)

Với quy tắc này, thay vì viết lại.hinh-vuong
nhiều lần, bạn chỉ việc đặt .mau-chu và .dong-1 vào bên trong .hinh-vuong thôi.

 .hinh-vuong {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #b3b3b3;
  box-shadow: 1px 1px 1px 1px #bf0000;
  .mau-chu {
    size: 14px;
    text-align: center;
    .dong-1 {
      color: #bf0000;
      text-align: left;
    }
  }
}

Thấy giống giống code mình vẫn viết hàng ngày rồi chứ, vừa quen thuộc, vừa đỡ phải viết lại nhiều lần.

Sử dụng biến (Varibles)

Trong một trang web, có rất nhiều chỗ bạn muốn dùng chung một màu, nhưng bạn không thể nhớ nổi mã màu #xxxxxx. Giải pháp cho bạn là hãy đặt tên biến cho giá trị đó và chỉ cần nhớ tên biến ấy để sử dụng thôi, không cần nhớ mã 6 kí tự kia đâu

$mau-nau-do: #bf0000;
$kich-thuoc: 100px;
.hinh-vuong {
  width: $kich-thuoc;
  height: $kich-thuoc;
  background-color: blue;
  box-shadow: 1px 1px 1px 1px $mau-nau-do;
  .mau-chu {
    size: 14px;
    text-align: center;
    .dong-1 {
      color: $mau-nau-do;
      text-align: left;
    }
  }
}

Bắt đầu thích rồi đúng không? Còn nhiều thứ hay ho lắm

Quy tắc Mixin

Nếu như có nhiều class sử dụng lại có style giống nhau nhưng khác value, bạn có thể sử dụng @mixin (cái này là trong SCSS) để khai báo và sử dụng @include để tái sử dụng.

$mau-nau-do: #bf0000;
$kich-thuoc: 100px;

@mixin dong-1($color, $text) {
  color: $color;
  text-align: $text;
}

.hinh-vuong {
  width: $kich-thuoc;
  height: $kich-thuoc;
  background-color: blue;
  box-shadow: 1px 1px 1px 1px $mau-nau-do;
  .mau-chu {
    size: 14px;
    text-align: center;
    .dong-1 {
      @include dong-1($mau-nau-do, left);
    }
  }
}

Quy tắc Kế thừa

Cũng gần như thế đấy, bạn chỉ cần khai báo trước một class và kế thừa bằng @extend thôi

.do-bong-chu {
  text-shadow: 1px 1px 1px;
}

.hinh-vuong {
  width: $kich-thuoc;
  height: $kich-thuoc;
  background-color: blue;
  box-shadow: 1px 1px 1px 1px $mau-nau-do;
  .mau-chu {
    size: 14px;
    text-align: center;
    .dong-1 {
      @include dong-1($mau-nau-do, left);
      @extend .do-bong-chu;
    }
  }
}

Kết

Tạm thời mình nói qua về đặc điểm của SASS nói chung, trong phần tiếp theo của bài viết mình sẽ đi vào chi tiết ưu điểm riêng của SASS và SCSS để các bạn có thể đưa ra lựa chọn của mình: SASS hay SCSS!