Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần An toàn thông tin FOSEC chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ An toàn thông tin!

Trụ sở làm việc
Phúc lợi nhân viên
Lương, bảo hiểm, phúc lợi
Thưởng theo dự án, thưởng nóng theo hiệu quả công việc.
Đào tạo
Được tiếp cận các công nghệ mới nhất trong nghành An toàn thông tin.
Đãi ngộ khác
Được làm việc với các đối tác lớn tại Việt Nam.
Lương, bảo hiểm, phúc lợi
Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Lương, bảo hiểm, phúc lợi
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm hoặc được tự động duyệt tăng lương ngay nếu performance tốt.
Đãi ngộ khác
Được trân trọng, phát triển khác biệt cá nhân
Đãi ngộ khác
Được làm 1 Pythonista: code nhanh, giải lao sớm
FREE