Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam
https://dtsvn.net
Giới thiệu công ty

DTSVN là một doanh nghiệp Dịch vụ CNTT và Hỗ trợ CNTT thuộc sở hữu tư nhân được thành lập vào năm 2019. Chúng tôi cùng các đơn vị thành viên xây dựng nên hệ sinh thái với một đội đông đảo các ngũ chuyên gia, kỹ sư CNTT đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng tài chính để sẵn sàng giải quyết bất cứ các vấn đề công nghệ của bạn.

Trụ sở làm việc
Phúc lợi nhân viên