Team Building - Royal City

Ngày 10/8/2013, Techmaster tổ chức cho các học viên đi tham quan Royal City. Đi tham quan, chơi thể thao là hoạt động được Techmaster thường xuyên tổ chức nhân viên lập trình và các học viên thực tập dài hạn.