Hoàn trả - Ưu đãi học phí

Hoàn học phí

+ Lớp online
- Trong vòng 4 ngày kể từ ngày được kích hoạt khóa học, nếu học viên không hài về chất lượng giảng dạy. 
Bạn vui lòng gửi lại thông tin qua email : huyen@techmaster.vn hoặc liên hệ hotline:  089 917 6188. 
- Techmaster hoàn trả lại 100% học phí khóa học bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Lớp offline:
- Học viên học buổi đầu tiên nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy sẽ được hoàn trả lại 100% học phí đã đóng sau khi kết thúc buổi đầu tiên.

+ Lớp thực tập: 
- Học viên học khóa học thực tập có 1 tuần học thử nghiệm với học phí 700,000 VND. Với học viên đóng phí 3 tháng, trong vòng 7 ngày học đầu tiên, nếu không hài lòng nhận lại học phí - 700,000 VND.
- Sinh viên lớp thực tập sau khi hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công, thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, sau 60 ngày không xin được, Techmaster hoàn lại 100% học phí đã đóng + 5 triệu tiền bồi thường

Ưu đãi học phí

+ Lớp học offline: 
- Học viên đăng ký các khóa học offline tại Techmaster đi theo nhóm từ 2 người sẽ được giảm 200,000 VND/Học viên. 3 người trở lên sẽ được giảm 300,000 VND/Học viên.
- Học viên theo học khóa thực tập sẽ được ưu đãi giảm 300,000 VND khi đăng ký khóa học offline bất kỳ tại trung tâm.
+ Lớp thực tập: 
- Học viên đăng ký các khóa học thực tại Techmaster đi theo nhóm từ 2 người sẽ được giảm 200,000 VND/Học viên. 3 người trở lên sẽ được giảm 300,000 VND/Học viên.
- Học viên đăng ký fulltime : Đóng khóa ( 3 tháng ) : 2,800,000 VND/ tháng ( Đóng từng tháng 3,000,000 VND/ tháng).
- Học viên đăng ký part-time : Đóng khóa ( 3 tháng ) : 2,300,000 VND/ tháng ( Đóng từng tháng 2,500,000 VND/ tháng). 
+ Ưu đãi chung : 
- Sinh viên nữ được giảm 20% học phí thực tập so với sinh viên nam.
- Học viên là bộ đội phục viên hay đang tại ngũ, không do cơ quan cử đi (tài trợ học phí) được giảm học phí 20% so với mức học phí người đi làm.
- Học viên tật nguyền, không có khả năng đi lại, khi tham gia khóa học trực tuyến được giảm 50% học phí.

Cần hỗ trợ tư vấn thêm hãy gọi số của Bạn Huyền : 038097229 hoặc Bạn Mai Anh : 0962471397 để được hỗ trợ chi tiết.