Phạm Quang Thắng lớp iOS

  • 05/12/2014

Phạm Quang Thắng

- Chất lượng tốt, dễ hiểu, dễ thực hành. - Em mới học anh Cường thì thấy sự nhiệt huyết, tận tình hướng dẫn, đôn đốc học viên làm bài tập. Quan trọng hơn nữa là cách truyền lửa cho lứa đàn em học tập và làm việc tại đó. Xin được việc làm như ý muốn - Em chưa ra cơ sở mới nên cũng chưa biết thế nào, nhưng máy ngon, device test ngon, chỗ ngồi rộng hơn tí là ok. - Khi nào có khóa học về design mobile apps, mac apps thì email em với :D Mức độ hài lòng 4/5