Nguyễn Minh Thực

  • 05/12/2014

Nguyễn Minh Thực

Nội dung đơn giản , dễ hiểu , sát với thực tế. Giảng viên chuyên nghiệp , hướng dẫn nhiệt tình và rất vui tính ^^ Chưa đi xin việc vì còn đang là sinh viên Techmaster nên có thêm người trợ giảng để giúp đỡ từng học sinh tiếp thu tốt hơn khi học trên lớp. Mức độ hài lòng 5/5