Đoàn Văn Giáp

  • 05/12/2014

Đoàn Văn Giáp

+ Nội dung giảng dạy rất hay, khá toàn diện và đầy đủ, phù hợp với khả năng tiếp thu của học viên + Đa phần các buổi học rất hay và hấp dẫn, trừ có 2-3 buổi do các nhân viên tại trung tâm giảng dạy kiến thức truyền tải không nhiều hoặc do chưa biết truyền đạt để các học viên hiểu. Có bạn Tùng giảng game và đồ họa cũng rất hay + Môi trường học tập thân thiện, thoải mái + Xin được việc nhưng không như ý muốn + Codecamp nhiều hơn để nâng cao khả năng thực tiễn của học viên + Bài tập về nhà cần được kiểm tra chặt chẽ hơn để nâng cao ý thức trách nhiệm của học viên + Một số cán bộ giảng dạy cần nâng cao kỹ năng sư phạm hơn nữa. Em biết các bạn giảng viên đều rất giỏi nhưng nhiều bạn khi đứng lớp lại chưa biết cách diễn đạt kiến thức một cách dễ hiểu nhất Mức độ hài lòng: 5/5